Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η συγγραφή δώδεκα τεκμηριωμένων policy papers με σκοπό να παραχθεί μια περιεκτική και πειστική κατεύθυνση που να δικαιολογεί την εστίαση στη συμβολή του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης στην ψυχική υγεία στο εγγύτερο μέλλον.

Tα papers, τα οποία θα αναπτυχθούν από τους εταίρους του έργου, θα λειτουργήσουν ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και πρόσκληση για ανάληψη πρωτοβουλιών από τους καθ’ύλην αρμόδιους σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και από τις υπόλοιπες ομάδες- στόχο.

Επίσης, θα παρέχουν συστάσεις και πλαίσιο για την εφαρμογή διαφόρων τύπων αθλημάτων, άσκησης και φυσικής δραστηριότητας που θα μπορούν να εφαρμοσθούν ειδικά σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα, είτε είναι διαγνωσμένα ή όχι- με στόχο τη θεραπεία και την αποκατάσταση- καθώς και στον γενικό πληθυσμό με στόχο την πρόληψη.

Εν κατακλείδι, τα έγγραφα πολιτικής θα στοχεύουν στην ανάπτυξη εφαρμόσιμων και περιεκτικών πρακτικών στις οποίες προγράμματα αθλητισμού και φυσικής άσκησης θα εφαρμόζονται ως παρακείμενα ή συμπληρωματικά μοντέλα θεραπείας στην φαρμακευτική αγωγή και στην κλινική θεραπεία των ψυχικά πασχόντων.